Oferujemy szkolenia z obsługi aplikacji mMedica zależnie od funkcji i potrzeb. Dla naszych klientów są to szkolenia w ramach umowy o kompleksowej obsłudze informatycznej. W celu umówienia się na indywidualne szkolenie prosimy o KONTAKT.

TEMATY SZKOLEŃ

Elektroniczna dokumentacja medyczna

W czasie szkolenia omówiony zostanie temat ewidencji dokumentacji medycznej, tworzenia dokumentacji medycznej, przeglądu i modyfikowania dokumentacji medycznej, autoryzacji oraz udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Nowy gabinet

W czasie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ewidencją medycznych danych pacjentów takich jak: wywiad, badania fizykalne, zabiegi, konsultacje obsługa rozpoznań, przepisywanie leków i wydruk recept, Ponadto omówione zostanie wypisywanie zwolnień, skierowań, obsługa innych druków i ewidencja szczepień.

Moduł stomatologia

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z prowadzaniem ewidencji danych medycznych i rozliczeniowych za pomocą diagramu zębowego: konfiguracja modułu stomatologia, edytowanie diagramu zębowego, widoki diagramu zębowego, operowanie symbolami na diagramie, dodawanie usług, wprowadzanie danych rozliczeniowych.

Ewidencja świadczeń i walidacje

W czasie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące ewidencji świadczeń w jednostkach typu AOS, POZ, REH, STOM, SZP i POZ. Ponadto przekazana zostanie wiedza konieczna do tworzenia skutecznych walidacji w systemie mMedica.

Terminarz i kolejki oczekujących

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem listy oczekujących: tworzenie, usuwanie i edycja kolejek, przenoszenie pacjentów między kolejkami, zarządzanie pozycjami kolejek (dodawanie, usuwanie, zmiana terminów, wykreślanie, oznaczanie jako zrealizowane), sporządzanie statystyki kolejek oraz eksport statystyk do NFZ. Ponadto omówiony zostanie terminarz pod kątem: optymalnej konfiguracji, obsługi szablonów harmonogramów pracy, wprowadzania zasobów do rezerwacji i obsługi.

Portal świadczeniodawcy

Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej wykonywane operacje na Portalu Świadczeniodawcy: import i przegląd dokumentów rozliczeniowych, przegląd i eksport i analiza wyników weryfikacji świadczeń, zmiany ewidencyjne związane z personelem i strukturą organizacyjną, sprawdzanie stanu przelewów bankowych, pobieranie plików z umowami, pobieranie plików wspólnych i dedykowanych (w tym list negatywnych).

Rozliczenia z NFZ

W czasie szkolenia w głównej mierze omówione zostaną zagadnienia związane z komunikacją z NFZ: import umów, oznaczanie pozycji rozliczeniowych, eksporty do NFZu (I i II faza), import danych, generowanie sprawozdań, wystawianie rachunków i faktur na podstawie szablonów, korygowanie świadczen, metody rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podczas szkolenie omówione zostaną zagadnienia związane z obsługą deklaracji POZ: dodawanie, modyfikacja i usuwanie deklaracji, zmiana roku szkolnego, zestawienia deklaracji, eksport deklaracji do NFZ, sprawozdania, zestawienia i raporty POZ.