Aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na każdy podmiot, w którym przetwarzane są dane osobowe szereg obowiązków. Jednocześnie obowiązujące przepisy umożliwiają nakładanie bardzo dotkliwych kar finansowych (do 200.000 zł) oraz pozbawienia wolności (do 3 lat) w przypadku łamania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych – z tego też powodu posiadanie zaufanego i doświadczonego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa firmy.

Oferujemy usługę OUTSOURCING funkcji ABI, która polega na całkowitym przejęciu od Klienta zarządzania ochroną danych osobowych w jego firmie, obejmującą:

 • szkolenie dla pracowników;
 • zarządzanie upoważnieniami;
 • tworzenie oraz aktualizację wymaganej dokumentacji ochrony danych osobowych;
 • opiniowanie wszelkich procedur wewnętrznych pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych;
 • współpracę z działami IT w zakresie wdrażania wymaganych zabezpieczeń oraz rekomendowanych rozwiązań informatycznych;
 • doradztwo, wsparcie, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną danych osobowych;
 • prowadzenie audytów wewnętrznych oraz trzeciej strony w celu weryfikacji systemu ochrony danych osobowych;
 • opracowanie raportów i sprawozdań.

Zalety OUTSOURCINGU ABI:

 • gwarancja kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych;
 • zapewnienie funkcjonowania w zgodzie z prawem w zakresie ochrony danych osobowych;
 • redukcja kosztów;
 • brak kosztów podnoszenia kwalifikacji specjalisty, redukcja kosztów podnoszenia wiedzy pracowników, stały koszt świadczenia usługi, ciągłość usługi, brak przerw urlopowych, zwolnień itp.;
 • stały dostęp do specjalistycznej wiedzy;
 • zabezpieczenie interesów Klienta w umowach z partnerami i kontrahentami;
 • optymalizacja funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych;
 • brak konieczności zgłaszania zbiorów do GIODO.