Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych nakładają na każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe obowiązek przygotowania dokumentów, wdrożenia procedur oraz podejmowania szeregu działań składających się w sumie na system ochrony danych osobowych (ODO).

Oferujemy Klientom szereg usług związanych z wdrożeniem lub modyfikacją istniejących systemów ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę specyfikę ich działania:

  • audyt ochrony danych osobowych;
  • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych;
  • przygotowanie lub dostosowanie istniejących procedur  do wymogów systemu ochrony danych osobowych;
  • kompleksowe szkolenia dla pracowników oraz administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI);
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych;
  • kompleksowe przygotowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych.

Oferujemy również przejęcie zarządzania systemem ochrony danych osobowych w formie OUTSOURCINGU ABI.